Portefølje

Interaktiv kunstinstallation – Ice Ice Baby
Ice Ice Baby var en interaktiv installation lavet med udgangspunkt i atmosfæren i Kedelhallen i Nordkraft. Installationen skabte sin egen melodi, ved hjælp af is og vand, der satte gang i toner når de ramte en overflade i installationen.

Se video af installationen 


Interaktiv kunstinstallation udstillet på Sygehus Syd i Aalborg – Ludus Umbrarum

Formålet med installationen var at give forbipasserende patienter/ pårørende/personale en farverig oplevelse i vedkommendes hverdag. En oplevelse der for en kort stund kunne distrahere og tage vekommendes tanker væk fra sygdom. Installationen havde et simpelt og tildels skjult setup. De forbipasserende blev filmet med et kamera. Idet de gik forbi blev deres silhuette i real-time projekteret op på væggen de gik forbi. Projektionen fungerede som en umiddelbar farverig skygge af den forbipasserende og kunne transformeres om til et dyr. Ludus Umbrarum er latin for skyggespil, titlen fungerede også som en reference til omgivelserne.


H & M som oplevelsesrum

Analyse af H&M i Algade, Aalborg, ifht. butikken som oplevelsesrum. Projektet indeholdte udover analysen, konceptforslag. Disse var med fokus på digitale elementer, der kunne implementeres i butikken og skabe en form for forening af den fysiske butik og brandets online univers.

Kunden ville via fire store interaktive skærme kunne undersøge tøjet virtuelt og finde inspiration blandt bloggere tilknyttet butikken. Skærmene ville gøre brug af gestik navigation.

På brandets hjemmeside kunne man på daværende tidspunkt påklæde en virtuel model i det tøj man overvejde at købe. Denne idé ville vi indkorporere i butikken. Istedet for modellen, ville kunderne, via de interaktive skærme, kunne påklæde sig i selv i det tøj der kunne findes i butikken eller udelukkende online. På denne måde ville butikken og kunderne blive inddraget på en mere personlig måde end hidtil.


iPhonesamlet
Appkoncept

Social Circle Application (2013)

Et digitalt koncept med afsæt i kvinders interaktion med tekniske produkter. Konceptet udmundede i en applikation, hvis formål var at indhente data fra forskellige sociale medier og samle disse; for derved at gøre kommunikationen lettere og mere overskuelig på disse.

Områder der er arbejdet med i udarbejdelsen af Socia:

 • Female interaction
 • Testing techniques
 • Usability
 • User Experience
 • Graphic design

IndiceAppU-CrAc (User-driven Creative Academy)

Min deltagelse i U-CrAc skete i efteråret, 2012. Forløbet består af en tværfaglig, case-baseret og brugerorienteret workshop og varer tre uger. I forløbet arbejdede jeg sammen med studerende fra Arkitektur og Design (AAU), UCN og Interaktive Digitale Medier (AAU).

Vores gruppes case tog udgangspunkt i en beboer på Nord-Bo.

Det færdige koncept, tog afsæt i at beboeren ikke havde særlig meget sprog, men benyttede sig meget af sin Ipad til at kommunikere med personalet.

Vi identificerede 3 hovedproblemer:

 • Manglende begreb om beklædning, i forhold til vejrforhold
 • Mangel på strukturering af dagens gøremål
 • Manglende kommunikation grundet talevanskeligheder

Dette koncept er en illustration af hvordan en implementeret applikation kan forøge selvstændigheden, i dagligdagen, hos mennesker med autisme. App-konceptet indeholdte løsningsforslag på de tre hovedproblemer.

Konceptet præsenteres via stopmotion metoden i videoen her:

Se mere om processen og det endelige koncept via dette link


Interaktiv kunstinstallation – Interval

Interval var en interaktiv kunstinstallation med fokus på det offentlige og det private rum, den offentlige og den private sfære og sammensmeltningen af disse, i det urbane bybillede.

Interval blev udstillet d. 16. maj, 2012, som en del af Art & Technology’s Bachelorudstilling.

Installationen bestod af et rum bygget op omkring en bænk i en bypark. Det skabte et lukket rum, i en offtentlig sfære. Deltagere, dvs. rummets besøgende havde mulighed for at designe rummet lyd og lys efter deres behov.


ÆldreogIT_logo

Ældre og IT – udviklingen af en undervisningsmodel for et IT-kursus

Specialets fokus var på at skabe et koncept som skulle introducere ældre IT-novicer for IT, især internettets muligheder og oplevelser baseret på de ældres eksisterende interesser. Dette mundede ud i en undervisningsmodel med fire tilhørende undervisningsfaser. Sammen skaber de grundlag for en værdifuld, relevant og personlig oplevelse af det initierende møde med internettet og IT.

Metoder og teorier inddraget i processen:

 • Customer Journey
 • Learning by doing
 • Oplevelsens struktur
 • Personas
 • Feltobservation
 • KJ-metoden
 • Udarbejdelse af kravspecifikation

Diverse grafiske opgaver